...

Error loading image

عکاسی از آثارهنری

عکاسی صنعتی و عکاسی از آثار هنری شاخه ای از رشته عکاسی است که برای ثبت پروسه تولید ، ارائه محصول ، تبلیغات و ... کاربرد دارد. عکاسی از آثار هنری نیز با هدف ثبت اثر ، ارائه اثر به جشنواره ها و مسابقات هنری و ... در این مجموعه قرار می گیرد. در این راستا گروه سرانی کوشیده است با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات  خدمات عکاسی صنعتی و عکاسی از آثار هنری شامل نقاشی، نگارگری، خوشنویسی ، مجسمه، صنایع دستی و ... را با کیفیتی بی رقیب به هنرمندان گرامی ارائه دهد. کلیه عکس هایی که در وب سایت گروه سرانی مشاهده می کنید نیز توسط تیم گروه سرانی و در آتلیه سرانی گرفته شدند.